Matbaacılık çok eskilerden beri  iletilmek istenen mesajı kağıt vb. yüzeyler üzerinde sanların kullanmış olduğu gerek dolaylı yoldan gerekse doğrudan bir baskıyı asılacak şekilde tasarlama ve basarak çoğaltma işi olarak adlandırılır. Bu işi yapan firmalara İzmir’de ihtiyaç duyarsanız size en yakın matbaacıyı internette aratarak bulabilir ve iletişime geçebilirsiniz. Çoğaltama işi genel olarak üç adımdan  oluşur.

Birinci adımda basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler bir sayfa düzeni yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur.

İkinci adımda ise, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film ise, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra prova alınabilir. Filmden alınan provaya analog prova denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir. Tasarımın film çıkışları alındıktan sonra alüminyum plakalar (kalıp) üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Bu, iki aşamada gerçekleşir. Film yardımıyla kalıbı pozlandırma ve banyo. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir. Buraya kadar anlatılan, ofset baskı için iş akışıdır. Teknolojinin gelişip ilerlemesi ile birlikte matbaacılıkta ve üretimde kullanılan makinelerin bilgisayar kontrollü hale gelmesini sağlamıştır.

Matbaacılık Ne İşe Yarar?

Matbaacılık çok eski çağlardan beri iletilmek istenen bir mesajı kağıt vb. yüzeyler yardımıyla dolaylı veya doğrudan bir şekilde baskılanarak oluşan baskıyı asılacak bir şekilde tasarlama ve çoğaltma faaliyeti olarak tanımlanabilmektedir.

Baskı Öncesi, Baskı Ve Baskı Sonrası Nasıl Gelişir? Bu İşlemlerde Matbaacılar Nasıl Çalışır?

Baskı Öncesi İşleri

İşin hangi yöntemler eşliğinde yapılacağının ayarlanması, kağıt seçimi, boya seçimi, makine seçimi gibi işlere baskı öncesi işler denilmektedir. Fakat matbaacıya gelmeden önce tüm iş grafikerler tarafından tasarlanmış ve baskıya hazırlanmış olmalıdır.

Baskı Aşaması

Baskı aşamasında artık işler tam olarak hazırlanmış ve makineye verilmek üzere düzene konulmuş olmalıdır. İyi bir matbaacı tüm matbaa makinelerini çalıştırmayı bilmelidir.

Baskı Sonrası

Matbaacı baskıdan çıkan ürünleri sıraya koyma işlemini ve ciltleme işlemlerini yapması gereklidir. Matbaa makinesinden çıkan işleri sıraya koyma işlemleri de matbaacılar tarafından yapılmaktadır.

Matbaanın Bölümleri

Matbaa iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi ofset ikincisi ise serigrafidir.

Ofset

Ofset baskı düz baskı ismiyle de anılmaktadır. Bu baskı yöntemi suyun ve mürekkebin matbaa makinelerinde müşterek çalışması ile yapılan bir baskıdır. Genellikle etiket, broşür, kitap ve ambalaj kağıdı baskılarında kullanılmaktadır.

Serigrafi

Serigrafi baskı ise bronz ve paslanmaz çelik matbaa kalıplarının kullanıldığı bir çeşit şablon baskı türüne verilen isimdir. Bu baskı sistemi ile tahta, cam, porselen ve plastik tipi malzemelerin üzerine baskı yapılmaktadır. Bu baskı yöntemi ile üretilmiş olan porselen tabaklar, plastik ve cam kavanozlar süslenebilmektedir.

Matbaacılığın Günlük Yaşamdaki Yeri?

Matbaacılık günlük yaşantımızın hemen her aşamasında karşımıza çıkmaktadır; sürekli olarak basılı ürünlerle karşı karşıyayız. Gazete, dergi, kitap, afiş, plastik poşet, kartvizit, takvim, etiket, katalog, karton ambalajlar gibi günlük yaşamda karşılaştığımız pek çok şey matbaacılık ürünüdür.

Matbaalarda Neler Üretilir?

Türkiye’de matbaa sektörü dünya ile aynı seviyededir ve oldukça kaliteli ürünler ortaya koyabilmektedir. Matbaalarda her türlü baskı, çoğaltma, ambalaj hazırlama gibi işlemler yapılmaktadır. Buna satın aldığımız konserve kutuları üzerindeki baskılardan kitaplara kadar hemen her baskı dâhildir.

Yararlı Web Siteleri

http://matbaaizmir.com/